27.1.2022 pro LAGOONU KLÍČOVÉ HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY !!!

Jak mnozí z Vás sledovali, za posledních 7-10 měsíců se letňanský bazén potýkal s existenčimi problemy, které vyvrcholily po 21-ti letech jeho nepřetržitého provozu nejhorším řešením a tím bylo uzavření provozu ke 30.12.2021 a to jak pro veřejnost, tak pro mateřské a základní školy. Následné kroky, kdy došlo ke spojeni všech sil napříč politickým spektrem přinesly řešení, že bazén byl od 8.1.2022 znovu otevřen.
V daný okamžik skvělá zpráva, ale je nutné upozornit na všechny zásadní kroky, které byly přislíbeny, které je skutečně nezbytné zajistit a hlavně realizovat, protože pokud by tomu tak nebylo, bazén by se i po schválení příspěvku za rok 2021 během pár měsíců opět dostal do patové situace.
To znamená, je nejvyšši čas, aby se opravdu podařilo zajistit systémové řešení bez ohledu na skutečnost, zda jsme nebo nejsme v pandemickém období, že tím bude garantován trvalý provoz plaveckých bazénů v připadech, že o jejich služby je zájem jak ze strany politické reprezentace, tak veřejnosti.

Nyní k předjednaným opatřením:

1. Zítra 27.1.2022 se koná
Zastupitelstvo HMP, které by
mělo schválit finančni
podporu na provoz
letňanského bazénu zpětne za
rok 2021.

2. Dle závěrů on-line jednáni z
6.1.2022 za účasti
představitelů HMP, MČ
Praha18 a společnosti Letňany
Lagoon bylo přislibeno, že
grantová podpora ze strany
HMP na provoz plaveckych
bazénů bude s ohledem na
objektivní problémy
provozovatelů vyplacena již
v přeznu 2022 a to do
max. výše 3 mil. Kč.

3. Třetím přislibem bylo
vytvoření pracovní skupiny,
která připraví podklady pro
pana radního Šimrala a to ve
věci další finanční pomocí pro
úhradu energii pro
energeticky náročné provozy,
které by měly být
provozovatelům poskytnuty
kolem května 2022 s ohledem
na jejich extrémní nárůst.

4. Změny v systému
revitalizační grantové
podpory technologických
oprav s výhledem na 4 roky
bude nezbytné diskutovat jak
z hlediska zpracování ze
strany žadatelů,
kontroly žádostí ze strany
poskytovatele a rozloženi z
hlediska náročnosti investice.
Jde opět o velmi důležitou
oblast, která garantuje jak
bezpečnost návštěvníků
plaveckých bazénů z hlediska
norem a hygienických
předpisů, ale i spolehlivost
technologického zázemí, aby
nedocházelo k neplánovaným
odstávkam provozu bazénů.

Je nutné uvést, že otevření bazénu ihned od 8.1.2022 bylo možné i díky ochotě
dodavatelů energii a služeb, kteři vyhověli naší žadosti o posunutí fakturací až na konec února 2022.

Zdá se, že po značných komplikacích, existenčnich problémech, volání po systémovém řešení se ,,Blyská na lepší časy”!

Závěrem je nutné poděkovat všem, kterým osud letňanskeho bazénu nebyl a není lhostejný, kteří si uvědomují jeho význam v rámci infrastruktury nejen Letňan, ale celé Prahy a kteří se napříč politické přislušnosti dokázali v tomto připadě domluvit, aby jak se říká, zvitězil zdravy rozum.

Poděkování patří rovněž našim partnerům, kteří přispívají finančními dary na krytí provozních nákladů bazénu a samozřejmě našim klientům, kteři, nás v tomto težkém období neopustili.

Všem velké poděkovaní !!!

Add Comment

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this