Proč se právě Sysel obecný stal maskotem aquaparku Letňany Lagoon?

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae), který je původně vázaný na stepní prostředí. Na území Letňan se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin.

Sysel obecný je chráněný živočich a v Letňanech se vyskytuje více než 70 let !!!! Území sysla obecného je evropsky významnou lokalitou – Praha Letňany NATURA 2000. Lokality soustavy NATURA 2000 mají chránit nejcennější části přírodního dědictví států Evropské unie a letňanské území je lokalitou s nejpočetnější populací sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. Žije zde přibližně 600 jedinců tohoto druhu.

Na území výskytu sysla obecného v Letňanech se nachází letiště, které patřilo dříve Aeroklubu Letňany a v cípu letiště je i golfový areál s odpalištěm driving range. Území osídlené sysly přímo hraničí s letňanským výstavištěm.

To, že jde o unikát dokazuje i ta skutečnost, že „Letňanský sysel“ byl vybrán jako logo olympijských her, projektu, o kterém město uvažovalo.

Díky způsobu života sysla obecného, kdy má výrazně denní aktivitu, žije pospolitě v koloniích a hlavně si svou noru každoročně obnovuje a zvětšuje se stalo, že se jednoho krásného dne objevil v aquaparku Letňany Lagoon. Stal se určitou inspirací pro nové aktivity aquaparku a bez dlouhého přemýšlení se následně stal „maskotem“ se jménem „LAGÚŇÁČEK“.

Věříme, že s objevením „Lagůňáčka“ v aquaparku nám pomůžou i naši nejmladší návštěvníci a společně s ním si budou užívat zážitky a dobrodružství při našich víkendových akcích plných soutěží, zábavy a her.

Copyright © Letňany Lagoon, 2018 |
Partneři
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy MČ Praha 18 Letňany Wellness Praha Centrum Radlice Tesco Plavecký klub Delfínek